Reference

Firme sa kojima smo sarađivali...

Opis radova

Postavljanje sistema nadzora, popravke elektroinstalacije od glavnog razvodnog ormana do razvodne table u stanu i od glavnog razvodnog ormana do priključne kutije na fasadi zgrade, redovna kontrola i popravka gromobranskih instalacija, zamena pregorelih stepenišnih automata za svetlo i tastera kao i drugi radovi vezani za održavanje instalacija stepenišnog svetla.

Web

Opis radova

Izrada aplikativnog SCADA softvera.  Izrada  adresabilnih modula, kontrolera za upravljanje i merenje u sistemu automatizacije zgrade (BMS).

Web

Web

Kontakt info

Adresa:
Čajnička 28
Beograd
11090
Srbija

Tel/Faks: +381 11 407-1405
Broj mobilnog telefona: +381 64 123-8587
Mail adresa: office@bms.co.rs
web: www.bms.co.rs

PIB: 104574721;
MB: 60322791;
TR: 205-11-0003-73

Pronađi proizvod