Reference

Opis radova

Postavljanje sistema nadzora, popravke elektroinstalacije od glavnog razvodnog ormana do razvodne table u stanu i od glavnog razvodnog ormana do priključne kutije na fasadi zgrade, redovna kontrola i popravka gromobranskih instalacija, zamena pregorelih stepenišnih automata za svetlo i tastera kao i drugi radovi vezani za održavanje instalacija stepenišnog svetla.

Klijent

Antikor a.d. direkcija

Web

Reči klijenta

Kontakt info

Adresa:
Čajnička 28
Beograd
11090
Srbija

Tel/Faks: +381 11 407-1405
Broj mobilnog telefona: +381 64 123-8587
Mail adresa: office@bms.co.rs
web: www.bms.co.rs

PIB: 104574721;
MB: 60322791;
TR: 205-11-0003-73

Pronađi proizvod