Zaštita Artikala

Elektronski sistem zaštite robe na prvom mestu znači specijalnu zaštitu u prodajnim objektima pomoću elektronki sigurnosnih nalepnica, markera koji se postavljaju na artikle i koji u slučajevima krađe vrše alarmiranje kada roba napušta objekat pošto prolazi pored senzora koji generišu zvučni ili svetlosni signal pošto radnici nisu uklonili markere sa artikala.
Elektronski sistemi zaštite pružaju sigurnost i opuštenost u radu, jer izložena roba ne može izaći neopaženo. Za vreme boravka u objektu kupac ostvaruje kontakt sa robom, a sistem ne narušava ugođaj kupovine.

Pronađi proizvod