Kontrola Pristupa

Sistemi kontrole pristupa često se pojavljuju kao samostalni koncept ili kao deo sveobuhvatnog koncepta tehničke zaštite. U velikom broju slučajeva sa kontrolom pristupa se kombinuju sistemi za evidenciju radnog vremena kao osnov za obračun plata i praćenje radnih aktivnosti zaposlenih.

Pronađi proizvod